SES YALITIMI

*Ses yalıtımı; amaçları belirlenmiş yapılarda doğru malzemelerin doğru detaylarda kullanılmasıyla ve ancak hatasız işçilikle mümkün olabilir……..

 *Ses Yalıtımı :

Gelişen teknolojiye paralel olarak yapı elemanlarının hafiflemesiyle gürültü
sorunları ortaya çıkabilmektedir. Bu sebeple yapı elemanlarının ses ışınları karşısındaki davranışlarını iyi bilmek, sonradan meydana gelecek ve masraflı, telafisi zor durumlarda kalmayı önleyebilir. Yapı elemanları vasıtasıyla iletilen bu seslerin miktarlarını azaltmak için alınan önlemlere “Ses Yalıtımı” denir.
Yapı elemanlarında sesin iletimi ve yayılımı iki yolla olur :
1. Hava doğuşumlu sesin bir mekandan diğerine iletilmesi
2. Darbe sesinin alıcı mekanda hava doğuşumlu ses olarak yayılması ya da
strüktür yoluyla uzak mekanlara taşınarak hava doğuşumlu ses olarak
yayılması özellikle konut, okul, hastane gibi gürültüye duyarlı yapılar için yapı elemanlarının ses geçiş kaybı değerlerinin belli limitlerde olması gerekmektedir. Yapı akustiği açısından en doğrusu mimari tasarım aşamasında gürültü kontrolünün yapılmasıdır. Mekanların işlevleri ve bu mekanları etkileyen gürültü kaynakları göz önüne alınarak alınabilecek bazı önlemler şu şekildedir :

 • Yapının Konumu ses yalıtımı 

– Yapının otoyollardaki trafik gürültüsünden, demiryolu ve havayolu taşıtlarının
gürültülerinden etkilenmemesi için yapıları mümkün olduğunca buralara uzak inşa etmek.
– Gürültü kaynağı ile seçilen yerleşim merkezleri arasına doğal tepeler, ağaçlar veya yapay setler oluşturmak.
– Yansımaya sebep olacak bina şekillerinden kaçınmak. (U şeklinde, avlu tipi)
– Mevcut rüzgar ve sıcaklık değişimlerini dikkate almak.
• Yapı içindeki bölme elemanlarının ses yalıtımı
– Yapı elemanlarının yoğunluğunu arttırmak.
– Çift tabakalı duvar uygulaması yapmak.
– Cam alanlarında çift cam, lamine cam uygulaması yapmak.
– Kalın, ağır ve boşluksuz kapılar kullanmak. Kullanılamıyorsa önlem almak.
– Duvarları delerek geçen havalandırma kanallarından, borulardan ve etrafındaki
boşluklarda ses sızıntısını önlemek.
– Darbe sesine karşı yüzer döşeme uygulamaları yapmak (neopren,polietilen,
taşyünü döşeme detayları) , esnek tespitli asma tavan uygulamak.

DARBE SES YALITIMINDA KULLANILAN MALZEMELER :
• Mineral Yünler
• Polietilen
• Kauçuk Köpüğü
• Ahşap Yünü
• Poliüretan

 SES YALITIMI/TİTREŞİM YALITIMI :

Geçirgenlik
Titreşim alıcılardan yapıya geçen titreşim miktarı
Verim
Titreşim alıcılar tarafından geçişi engellenen titreşim miktarı
Geçirgenlik = %100 – Verim
Örneğin ; Geçirgenlik=%20
%20 = %100 – Verim
Verim % 80 olmalıdır.

 Ses bir ortamda yayılırken, bir engelle karşılaştığında, diğer fiziksel olaylar gibi üç temel biçimde davranır. Sesin bir bölümü karşılaştığı engelden yansır,bir bölümü engel tarafından yutulur, kalanı da engelin diğer tarafına geçer. Dolayısıyla her malzemenin bir ses yutma katsayısı (α) vardır.